Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTJO010, 1967 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-11 Stoppdatum 2008-08-11
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 5165
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: