Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL004, 1975 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-21 Stoppdatum 2000-09-21
Mängd (ton): 9,68 Kostnad totalt: 6884
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: