Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL004, 1975 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-24 Stoppdatum 2002-09-24
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 9436
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: