Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL004, 1975 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-11 Stoppdatum 2004-08-11
Mängd (ton): 10,04 Kostnad totalt: 9307
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: