Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL004, 1975 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-14 Stoppdatum 2005-08-14
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1051
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: