Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL004, 1975 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-08 Stoppdatum 2007-08-08
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1113
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: