Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL004, 1975 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-21 Stoppdatum 2008-08-21
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1208
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: