Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL004, 1975 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-30 Stoppdatum 1998-08-30
Mängd (ton): 9,54 Kostnad totalt: 6301
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: