Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-21 Stoppdatum 2001-09-21
Mängd (ton): 7,30 Kostnad totalt: 5524
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: