Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-22 Stoppdatum 2003-08-22
Mängd (ton): 8,41 Kostnad totalt: 8149
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: