Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-13 Stoppdatum 1999-09-13
Mängd (ton): 6,92 Kostnad totalt: 4782
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: