Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-15 Stoppdatum 1997-09-15
Mängd (ton): 35,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: