Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-21 Stoppdatum 2001-09-21
Mängd (ton): 35,08 Kostnad totalt: 26547
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: