Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-20 Stoppdatum 2003-08-20
Mängd (ton): 34,89 Kostnad totalt: 33808
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: