Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-15 Stoppdatum 2005-08-15
Mängd (ton): 12,56 Kostnad totalt: 13615
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: