Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-21 Stoppdatum 2008-08-21
Mängd (ton): 12,41 Kostnad totalt: 15177
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: