Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-20 Stoppdatum 2009-08-20
Mängd (ton): 12,20 Kostnad totalt: 16289
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: