Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL029, 2000 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-13 Stoppdatum 1999-09-14
Mängd (ton): 45,02 Kostnad totalt: 31109
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: