Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL029, 2000 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-20 Stoppdatum 2001-09-20
Mängd (ton): 44,56 Kostnad totalt: 33721
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: