Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL029, 2000 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-22 Stoppdatum 2008-08-22
Mängd (ton): 11,86 Kostnad totalt: 14500
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: