Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR018, 2004 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-04 Stoppdatum 2010-08-04
Mängd (ton): 6,01 Kostnad totalt: 8986
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: