Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR025, 2012 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-14 Stoppdatum 2006-08-14
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5298
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: