Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR025, 2012 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-20 Stoppdatum 2007-09-20
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5381
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: