Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR025, 2012 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-10 Stoppdatum 2002-08-10
Mängd (ton): 12,25 Kostnad totalt: 17799
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: