Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR025, 2012 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-29 Stoppdatum 2008-07-29
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4084
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: