Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR025, 2012 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-28 Stoppdatum 2009-07-28
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4345
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: