Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA003, 2016 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-19 Stoppdatum 2002-07-19
Mängd (ton): 8,20 Kostnad totalt: 6504
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: