Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA003, 2016 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-01 Stoppdatum 2004-08-01
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 5610
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: