Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA003, 2016 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-16 Stoppdatum 2005-07-16
Mängd (ton): 3,86 Kostnad totalt: 4053
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: