Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA003, 2016 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-16 Stoppdatum 2007-07-16
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 3657
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: