Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA013, 2021 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-03 Stoppdatum 2000-08-03
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 14
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: