Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA013, 2021 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-20 Stoppdatum 2002-07-20
Mängd (ton): 14,40 Kostnad totalt: 11421
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: