Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA020, 2026 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-03 Stoppdatum 2001-08-05
Mängd (ton): 61,20 Kostnad totalt: 47297
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: