Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA021, 2027 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-03 Stoppdatum 2001-08-05
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 10819
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: