Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA021, 2027 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-17 Stoppdatum 2003-08-20
Mängd (ton): 14,20 Kostnad totalt: 14091
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: