Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA021, 2027 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-03 Stoppdatum 2004-08-03
Mängd (ton): 7,10 Kostnad totalt: 6639
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: