Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA021, 2027 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-15 Stoppdatum 2005-07-15
Mängd (ton): 6,86 Kostnad totalt: 7203
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: