Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA029, 2033 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-03 Stoppdatum 2001-08-05
Mängd (ton): 5,40 Kostnad totalt: 4173
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: