Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA029, 2033 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-17 Stoppdatum 2003-08-20
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 5954
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: