Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA029, 2033 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-02 Stoppdatum 2004-08-02
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2805
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: