Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA029, 2033 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-15 Stoppdatum 2005-07-15
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 3140
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: