Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA029, 2033 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-27 Stoppdatum 2010-09-27
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2894
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: