Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA033, 2036 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-30 Stoppdatum 1999-07-30
Mängd (ton): 20,52 Kostnad totalt: 14346
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: