Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA033, 2036 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-03 Stoppdatum 2001-08-05
Mängd (ton): 24,70 Kostnad totalt: 19089
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: