Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA033, 2036 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-17 Stoppdatum 2003-08-20
Mängd (ton): 23,60 Kostnad totalt: 23419
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: