Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA033, 2036 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-25 Stoppdatum 2009-09-25
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 12993
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: