Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA036, 2037 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-19 Stoppdatum 2002-07-19
Mängd (ton): 20,60 Kostnad totalt: 16338
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: