Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA036, 2037 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-01 Stoppdatum 2004-08-01
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 14025
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: