Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS002, 2041 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-29 Stoppdatum 1999-07-29
Mängd (ton): 5,80 Kostnad totalt: 4041
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: