Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS002, 2041 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-03 Stoppdatum 2001-08-03
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 4630
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: